ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Hatályos: 2020.07.15-től

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Háber Kinga adószámos magánszemély (Khaber Art & Picture képviseletében) által tett ajánlatokra, nyújtott szolgáltatásokra, kínált termékek megvételére, valamint minden, a szerző (továbbiakban: Megbízott) által kötörr szerződésre.

A honlapon keresztül megrendelhető szolgáltatások:

Előre egyeztetett időpontban történő fénykép készítési szolgáltatás, festmény készítés, weboldal készítés, ékszer készítés.

Szerződési feltételek alapfogalmai

Szerződő felek:

  1. Megbízó: aki a Megbízott által kínált szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi, annak költségeit téríti.
  2. Megbízott: aki a fényképek készítését valamint azok utómunkázását végzi, a festményeket megfesti, a weboldalakat és ékszereket elkészíti.

Megbízott adatai:

Név: Háber Kinga

Adószám: 56284917-1-22

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség: haberkinga@khaberartpicture.hu

Telefon: +36308755606

A továbbiakban “Megbízott”.

Megbízott vállalja, hogy a megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel a tőle telhető legjobb minőségben elvégzi a megrendelt szolgáltatást.

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A www.khaberartpicture.hu weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a honlap használatára és a honlapon keresztül elérhető szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért. Egyet nem értés esetén a weboldalt nem használhatja.

Szerződés létrejötte és módosítása:

A Szerződés akkor jön létre, ha a Megbízó a Megbízott által nyújtott valamely szolgáltatást igénybe veszi. Ez a jelen Szerződési feltételek elfogadását jelenti.

Szerződés megszűnése:

Mindkét fél elállhat a szerződéstől, ha a másik fél megszegte a szerződés bármely pontját, és nem tudnak megállapodni mindkét fél számára megfelelő további feltételekben.

Elállási jog:

Fénykép készítési szolgáltatás esetén:

Megbízó a khaberartpicture.hu honlapon foglalt időpontját 24 órával korábbi időpontig díjmentesen lemondhatja. Amennyiben 24 órán belül mondja le, a szolgáltatási díj 30%-ának megfizetésére kötelezhető.

Esküvői fotós szolgáltatás megrendelése esetén a megrendeléskor 30% foglaló fizetendő. Ez az összeg semmilyen időpontban történő lemondás esetén nem térítendő vissza. A foglaló visszatérítése csak olyan okból kifolyólag történhet meg, ha a szerződés meghiúsulásáért egyik fél sem felelős (vis maior), vagy Megbízott felelős érte.

Festmény, ékszer készítés szolgáltatás esetén:

Ezen termékek rendelésekor Ön elállhat a megrendeléstől egészen a megrendelés elkészítésének megkezdéséig.

Amennyiben a termékek elkészítése megkezdődött, Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 29. § alapján.

Weboldal készítés szolgáltatás esetén:

A weboldal elkészítésének megkezdése előtt Ön minden következmény nélkül elállhat a megrendeléstől.

A szolgáltatás teljességét követően Ön a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 29. § alapján nem jogosult elállási jogot gyarkoloni.

A szolgáltatás részleges teljesítése esetén a Megbízó és Megbízott között megbeszélt, a szolgáltatás időarányos megfizetése mellet elállhat a megrendeléstől.

Szerzői jog, felhasználási jog:

A fényképkészítési szolgáltatás választása esetén a képek szerzői joga a Megbízottat illeti. A Megbízottnak joga van saját honlapján, online és nyomtatott kiadványaiban, reklámjaiban, és egyéb nem kereskedelmi célú kampányaiban felhasználni az általa, Megbízó megrendelésére készített fényképeket reklám céllal, referenciaként, kivéve, ha azt Megbízó a fényképkészítési tevékenység megkezdése előtt kifejezetten megtiltja egy erre a célra rendszeresített nyilatkozat formájában.

Megbízottnak a képek kereskedelmi felhasználására ezen szerződés alapján nincs joga, az ilyen irányú felhasználás esetén annak részleteit egy külön szerződésben kell rögzíteni.

Megbízó a szerződés szerinti díjazás ellenében az utómunkázásra választott képekre felhasználási jogot szerez. Joga van saját webes (magánjellegű) profilján (pl facebook) felhasználni a képeket a szerző megjelölésével, valamint az eredeti méretű, utómunkázásra választott képekből korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat készíteni, kizárólag magáncélra. Jövedelmszerzés vagy jovedelemfokozás céljára nem lehet felhasználni a képeket. Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás és engedély szükséges a Megbízottól. Ilyen engedély hiányában Megbízott jogosult Megbízó ellen jogi lépéseket tenni, és Megbízi köteles a szerző kárát megtéríteni.

A megrendelés alapvető feltételei, fizetés, akadályoztatás, késedelem

Megrendelés létrejötte:

A szolgáltatások megrendelése a khaberartpicture.hu oldalon kérhető.

A megrendelő hozzájárulása:

A honlap látogatója, mint Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a Megbízó által megadott és a felek közötti szolgáltatás igénybevétele során rögzített adatokat nyilvántartsa. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság előírásai alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig vagy a hírlevélről történő leiratkozásig kezeljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban tövábbi információt az adatvédelmi nyilatkozat tartalmaz.

Ha a szolgáltatásokat akadályozó tényező merül fel:

A felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését befolyásolja. Mindkét félnek törekednie kell a probléma megoldására és a megegyezésre.

Fizetési feltételek:

Fényképkészítési szolgáltatás esetén:

Megbízó vállalja, hogy a szolgáltatás díját legkésőbb a fényképek átadásakor megfizeti Megbízottnak. Továbbá vállalja, hogy a fotózás alkalmával 30% előleget fizet készpénzben Megbízottnak.

Festmény, ékszer készítés szolgáltatások esetén:

Ékszer és festmény készítés rendelése esetén csak online átutalásos fizetést fogadunk el, amely esetén a termékek gyártásának elkezdését csak az összeg beérkezése után kezdjük meg.

Weboldal készítés esetén:

Megbízó vállalja, hogy a weboldal készítésének díját legkésőbb a weboldal elkészítéséig megfizeti Megbízottnak.

Áraink minden esetben HUF, magyar forintban vannak megadva, a szolgáltatás díjának kifizetése banki átutalással, vagy weboldal és fotós szolgáltatás esetén készpénzben történhet.

Átutalás adatai:

Kedvezményezett neve: Háber Kinga

Kedvezményezett számlaszáma: 11773315-01906129

Képek illetve megrendelt termékek átadása:

Képek:

A képeket válogatás után, meghatározott számban nyers formátumban Megbízott online formában (WeTransfer) elküldi Megbízó e-mail címére erősen vízjelezve, kicsinyített formában. Megbízónak ezekből a képekből van lehetősége kiválasztani utómunkázásra meghatározott számú képet. Megbízottnak a képek átadását követően egy hete van az utómunkázásra szánt képek kiválasztására, ezt követően elfogadja, hogy Megbízott választja ki a képeket.

Az képek utómunkázását követően Megbízott meghatározott számú képet vízjel nélkül szintén online formában (vagy pendrive rendelése esetén ezen adathordozón is) átadja Megbízónak, valamint a nyers képeket is jobb alsó sarkuknál vízjelezve.

Megbízott a meghatározott számú kiválasztott képet eredeti méretben, míg a nyers képeket kicsinyített méretben küldi el Megbízó részére.

Festmények és ékszerek:

Festmények és ékszerek átvételére kizárólag Pécsen (vagy előre egyeztetett más helyen), előre egyeztetett helyen és időben van lehetőség.

Weboldal átadása:

A vállalt szolgáltatások elvégeztével online formában.

Kiegészítés:

  • A Megbízó hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, a megrendelés elírásából származó károkért Megbízott semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal.
  • Megbízó elfogadja, hogy a szerződés szerinti teljesítést követően Megbízott felé további követeléssel nem élhet.
  • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”).
  • Megbízott a szolgáltatás nyújtása alatt a részére közvetlenül felróható okból Megbízó számára okozott károkért kizárólag és legfeljebb a megrendelt szolgáltatás díjának összegéig felel.